Tronix Warszawa

Instalacje techniczne

Zajmiemy się również projektowaniem i budową wielu rodzajów instalacji.

Nasz fachowy personel posiada wiedzę i umiejętności, uprawniające do budowy instalacji:

  • Wodno – kanalizacyjnej
  • Centralnego ogrzewania
  • Ciepła technologicznego
  • Wentylacji mechanicznej
  • Elektrycznej
  • Gazowej
  • Przeciwpożarowej
  • Systemu nawadniania zieleni
  • Stacji uzdatniania wody
  • Fontann i basenów