Tronix Warszawa

Stacje uzdatniania wody

W ramach prac konserwacyjnych możemy też zająć się stacją uzdatniania wody.

Poprawa jakości bieżącej wody ma istotne znaczenie nie tylko dla użytku domowego, ale także dla odbiorców instytucjonalnych. Przemysłowe stacje uzdatniania wody znacząco polepszą jej wartość, co ma niebagatelne znaczenie chociażby dla wspólnot mieszkaniowych (dostarczających wodę bezpośrednio do mieszkań) czy zakładów produkcyjnych (zwłaszcza tych korzystających z wody przy produkcji żywności).

Warto podkreślić, że całość działań realizowana jest przez wyspecjalizowany personel, który w razie potrzeby może być oddelegowany do stałej obsługi technicznej nieruchomości. Dzięki temu możesz być pewien, że jeśli potrzebujesz rzetelnej obsługi technicznej budynku w Warszawie, właśnie trafiłeś w najlepsze miejsce!

Ważne jest, by stacja uzdatniania wody w Warszawie była regularnie przeglądana i w razie potrzeby konserwowana. My w ramach tej usługi, wykonamy czynności takie jak:

  • Kontrola przebiegu procesów filtracji i regeneracji złóż w filtrach, które posiada stacja uzdatniania wody
  • Kontrola pracy sprężarek do napowietrzania wody 
  • Kontrola prawidłowego ustawienia sterowników 
  • Sprawdzenie ręczne przebiegu cyklu płukania każdego filtra 
  • Sprawdzanie czy w czasie procesu płukania zwrotnego nie występuje wypłukiwanie złoża 
  • Uzupełnienie poduszki powietrznej 
  • Kontrola dozowania środków chemicznych