Tronix Warszawa

Modernizacja węzłów cieplnych

Czasem zdarza się, że całościowy przegląd budynku wykaże w instalacji szereg usterek i konieczna jest modernizacja całego systemu.

Inwestorzy mogą na nas liczyć w zarówno zakresie projektowania, wykonawstwa, jak i fachowego doradztwa i ekspertyzy technicznej. Nasza firma podejmie się tego zadania na wielu polach.

Modernizacja węzłów cieplnych:

 • Doposażenie węzłów w systemy automatyki pomiarowej, regulacyjnej i pogodowej
 • Wymiany wadliwych i uszkodzonych elementów w węzłach cieplnych
 • Modernizacja węzłów cieplnych w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej
 • Modernizacja kotłowni, a w jej ramach działania w obszarze:
 • Automatyki
 • Technologii
 • Instalacji elektrycznej
 • Instalacji gazu wraz z punktem redukcyjno – pomiarowym
 • Instalacji olejowej ze zbiornikami oleju
 • Aktywnego systemu GAZEX

Modernizacja instalacji technicznych, a tym:

 • Doposażanie instalacji
 • Wymiany wadliwie działających lub uszkodzonych elementów instalacji