Tronix Warszawa

Instalacje techniczne

Utrzymywanie instalacji technicznej swojego systemu w nienagannym stanie (rurociągi, zawory, dławice, bieżąca naprawa izolacji) jest koniecznością, by w sezonie grzewczym nasz system działał w pełni sprawnie i nie tracił cennej energii cieplnej.

Niebagatelne znaczenie ma reagowanie na najmniejsze usterki – w przeciwnym wypadku możemy się narazić na rychłe pogorszenie sytuacji i poważną awarię.
Nasi fachowcy posiadają bardzo szeroki wachlarz umiejętności, uprawniający do wykonywania prac konserwacyjnych różnych instalacji technicznych. Zakres prac objętych konserwacją prezentujemy poniżej.

High-rise building

Konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej

 • Usuwanie na bieżąco wszelkich przecieków na połączeniach
 • Wymiana części uszkodzonych rurociągów wody zimnej i ciepłej (do 1 mb)
 • Uzupełnianie ubytków izolacji na rurociągach (do 1 mb)
 • Kontrola stanu podwieszeń i zamocowań rurociągów
 • Uszczelnianie dławic zaworów
 • Nawadnianie i opróżnianie instalacji
 • Zabezpieczanie instalacji przed zamarzaniem
 • Naprawa i zapewnianie prawidłowego działania urządzeń sanitarnych
 • Czyszczenie syfonów umywalek i zlewozmywaków oraz wpustów podłogowych
 • Zapewnienie drożności instalacji kanalizacyjnej

Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania

 • Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i śrubunkach wraz z ewentualną ich wymianą
 • Wymiana awaryjnych pęknięć rurociągu instalacji C.O
 • Uszczelnianie dławic zaworów
 • Spuszczanie i nawadnianie instalacji (w razie awarii)
 • Odpowietrzanie instalacji poprzez naczynie zamknięte lub odpowietrzniki miejscowe
 • Czyszczenie odmulaczy i filtrów siatkowych przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

Konserwacja instalacji ciepła technologicznego

 • Kontrola szczelności połączeń gwintowanych, zaworów i uszczelek
 • Kontrola stanu filtrów powietrza
 • Kontrola pracy silników wentylatorów w nagrzewnicach
 • Spuszczanie i nawadnianie instalacji (w razie awarii)

Konserwacja instalacji P. Poż.

 • Sprawdzanie szczelności połączeń
 • Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i śrubunkach wraz z ewentualną ich wymianą
 • Wymiana awaryjnych pęknięć rurociągów
 • Uszczelnianie dławic zaworów
 • Obecność i pomoc w trakcie okresowych wymaganych przepisami badań wydajności i ciśnienia hydrantów oraz okresowych badań gaśnic przeciwpożarowych
 • Spuszczanie i nawadnianie instalacji (w razie awarii)

Konserwacja instalacji gazowej

 • Przeglądy i kontrole parametrów pracy odbiorników gazowych
 • Regulacja, naprawa oraz wymiana zużytych bądź uszkodzonych drobnych części sprzętu
 • Wykonanie badania szczelności instalacji i urządzeń gazowych

Konserwacja instalacji elektrycznej

 • Wymiana źródeł światła w oprawach oświetleniowych
 • Naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych
 • Wymiana uszkodzonych wyłączników i gniazd wtyczkowych
 • Wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia tablic rozdzielczych
 • Wymiana uszkodzonych odcinków przewodów – do 10 mb (bez rozkucia podłoża)

Konserwacja instalacji systemu nawadniania zieleni

 • Kontrolowanie i obsługa systemu automatycznych zraszaczy
 • Przygotowanie systemu do sezonu – zgodnie z instrukcją obsługi producenta
 • Czynności związane z zabezpieczeniem instalacji przed sezonem zimowym
 • Kontrola działania zaworów antyskażeniowych

Konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej

 • Kontrola połączeń śrubowych i elastycznych oraz podwieszeń kanałów
 • Czyszczenie elementów regulacyjnych, czerpni powietrza, wyrzutni powietrza i kanałów wentylacyjnych przez otwory rewizyjne
 • Sprawdzanie stanu wibroizolatorów, podstaw i przekładek tłumiących między urządzeniami i ich ewentualna naprawa lub wymiana
 • Sprawdzanie i kontrolowanie klap pożarowych
 • Sprawdzanie i kontrolowanie naciągów pasów wentylatorów
 • Kontrola łożyskowania turbin i silników