Tronix Warszawa

Centralne wentylacyjne

Nie obce nam są również prace konserwacyjne centrali wentylacyjnych. Są to urządzenia stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej, odpowiedzialne za wymianę i obróbkę powietrza (jego tłoczenie, filtrowanie, podgrzewanie, schładzanie, nawilżanie czy osuszanie).

Centrale wentylacyjne są to urządzenia stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej, odpowiedzialne za wymianę i obróbkę powietrza (jego tłoczenie, filtrowanie, podgrzewanie, schładzanie, nawilżanie czy osuszanie). W związku z tym są one bardzo istotnym elementem instalacji wentylacyjnej, a ich awaria może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się jakości powietrza w pomieszczeniach budynku, ze zmianą jego temperatury włączenie.

Zakres prac konserwacyjnych centrali wentylacyjnych obejmuje:

  • Sprawdzanie elementów automatyki
  • Kontrolę połączeń śrubowych i elastycznych oraz podwieszeń kanałów
  • Czyszczenie elementów regulacyjnych, czerpni powietrza, wyrzutni powietrza i kanałów wentylacyjnych przez otwory rewizyjne
  • Sprawdzanie stanu wibroizolatorów, podstaw i przekładek tłumiących między urządzeniami i ich ewentualną naprawę lub wymianę
  • Sprawdzanie i kontrolowanie klap pożarowych
  • Sprawdzanie stanu i kontrolowanie naciągów pasów wentylatorów
  • Kontrolę łożyskowania turbin i silników
  • Sprawdzanie stanu, czyszczenie i ewentualną wymianę filtrów
  • Sprawdzanie szczelności obudów filtrów