Tronix Warszawa

Uzdatnianie wody

Jakość wody w naszych domach ulega systematycznej poprawie. Nie oznacza to jednak, że większych miastach, takich jak Warszawa, stacja uzdatniania wody jest zbędna.

Czystsza woda to mniej problemów zdrowotnych, ale też więcej oszczędności – kamień znajdujący się w wodzie jest przyczyna awarii wielu sprzętów AGD.

Nasi pracownicy podejmą się całościowego wykonania inwestycji w tym zakresie – od zaprojektowania i doboru elementów, po montaż oraz regularną konserwacje i usługi serwisowe.

W skład naszych usług w tym zakresie wchodzi:

  • Rozruch i modernizacja elementów stacji uzdatniania wody
  • Serwis urządzeń różnych producentów 
  • Montaż różnych niezbędnych instalacji: hydraulicznych, elektrycznych oraz pneumatycznych 
  • Tworzenie systemów automatyki przemysłowej i wizualizacji pracy 
  • Fachowe wykonywanie analiz wody 
  • Permanentna i doraźna obsługa stacji uzdatniania wody, uwzględniająca opiekę nad systemami filtrów i jakością wody 
  • Dostawa chemii technologicznej 
  • Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne stacji uzdatniania wody dla różnych odbiorców