Tronix Warszawa

Budowa przyłącza kanalizacyjnego

Pracownicy naszej firmy chętnie pomogą w przejściu przez długi i żmudny proces przyłączenia do domu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Na początku należy uporać się z szeregiem wielu niezbędnych formalności. Trzeba być przygotowanym na to, że czas ich załatwienia może potrwać nawet kilka miesięcy. Przede wszystkim, żeby rozpocząć budowę przyłączy należy przedstawić techniczny opis instalacji. Projekt takiego przyłącza musi spełniać określone kryteria, a cała dokumentacja techniczna powinna być wykonana przez osobę posiadająca uprawnienia branży sanitarnej.

Projekt przyłącza kanalizacyjnego

Projekt przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić w odpowiednim Zespole Uzgadniania Dokumentacji. Po sporządzeniu oraz uzgodnieniu dokumentacji można rozpocząć budowę przyłącza kanalizacyjnego. Nasza firma wykonuje zarówno przyłącze kanalizacyjne, jak i przyłącze wodne. Zatrudniamy specjalistów, którzy potrafią bez większych problemów wykonać wszystkie projekty z uwzględnieniem warunków technicznych, miejsc wyprowadzania ścieków sanitarnych z budynku oraz ilości przyborów sanitarnych.

 

Przyłącze kanalizacyjne

Budowa przyłącza kanalizacyjnego uwzględnia wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Gotowe przyłącze wodne oraz przyłącze kanalizacyjne należy w odpowiednim czasie zgłosić, w celu dokonania odbioru technicznego. Należy również dostarczyć dokumentację, opisującą wszystkie parametry oraz projekt przyłącza kanalizacyjnego. Ostatnim etapem budowy przyłącza jest podpisanie umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Jeżeli właściciel konkretnego mieszkania jest zaopatrywany w wodę z tego samego zakładu, to powinien spisać nową umowę związaną z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków sanitarnych.